Treść
 

MATEMATYKA

 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Twierdzenie Pitagorasa

Twierdzenie Pitagorasa

Twierdzenie pitagorasa ? w dowolnym trójkącie prostokątnym suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi przeciwprostokątnej tego trójkąta. Rozmiar planszy po rozwinięciu: 70...

ZAMAWIAMCena brutto:69.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Twierdzenie Pitagorasa

Twierdzenie Pitagorasa

Twierdzenie pitagorasa ? w dowolnym trójkącie prostokątnym suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi przeciwprostokątnej tego trójkąta. Rozmiar planszy po rozwinięciu: 70...

ZAMAWIAMCena brutto:36.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze duży format

Ułamki cz. I i II 100 x140 cm SE58

Ułamki cz. I i II 100 x140 cm SE58

Ułamki cz. I i II 100 x140 cm

ZAMAWIAMCena brutto:269.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Wielościany foremne

Wielościany foremne

Wielościan foremny ? wielościan wypukły, którego wszystkie ściany są przystającymi wielokątami foremnymi i każdy jego wierzchołek jest końcem tej samej liczby krawędzi wielościanu. Rodzaje...

ZAMAWIAMCena brutto:99.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Wielościany foremne

Wielościany foremne

Wielościan foremny ? wielościan wypukły, którego wszystkie ściany są przystającymi wielokątami foremnymi i każdy jego wierzchołek jest końcem tej samej liczby krawędzi wielościanu. Rodzaje...

ZAMAWIAMCena brutto:79.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Wielościany foremne

Wielościany foremne

Wielościan foremny ? wielościan wypukły, którego wszystkie ściany są przystającymi wielokątami foremnymi i każdy jego wierzchołek jest końcem tej samej liczby krawędzi wielościanu. Rodzaje...

ZAMAWIAMCena brutto:69.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Wielościany foremne

Wielościany foremne

Wielościan foremny ? wielościan wypukły, którego wszystkie ściany są przystającymi wielokątami foremnymi i każdy jego wierzchołek jest końcem tej samej liczby krawędzi wielościanu. Rodzaje...

ZAMAWIAMCena brutto:36.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Współrzędne punktu i wektora

Współrzędne punktu i wektora

WSPÓŁRZĘDNE PUNKTU przedstawione za pomocą rysunków oraz wzorów:a) określenie położenia punktu ? na osi, na płaszczyźnie, w przestrzeni b) ...

ZAMAWIAMCena brutto:99.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Współrzędne punktu i wektora

Współrzędne punktu i wektora

WSPÓŁRZĘDNE PUNKTU przedstawione za pomocą rysunków oraz wzorów:a) określenie położenia punktu ? na osi, na płaszczyźnie, w przestrzeni b) ...

ZAMAWIAMCena brutto:79.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Współrzędne punktu i wektora

Współrzędne punktu i wektora

WSPÓŁRZĘDNE PUNKTU przedstawione za pomocą rysunków oraz wzorów:a) określenie położenia punktu ? na osi, na płaszczyźnie, w przestrzeni b) ...

ZAMAWIAMCena brutto:69.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Współrzędne punktu i wektora

Współrzędne punktu i wektora

WSPÓŁRZĘDNE PUNKTU przedstawione za pomocą rysunków oraz wzorów:a) określenie położenia punktu ? na osi, na płaszczyźnie, w przestrzeni b) ...

ZAMAWIAMCena brutto:36.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Wzory skróconego mnożenia

Wzory skróconego mnożenia

Wzory skróconego mnożenia: a) kwadrat sumy b) kwadrat różnicy c) różnica kwadratów d) ...

ZAMAWIAMCena brutto:99.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Wzory skróconego mnożenia

Wzory skróconego mnożenia

Wzory skróconego mnożenia: a) kwadrat sumy b) kwadrat różnicy c) różnica kwadratów d) ...

ZAMAWIAMCena brutto:79.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Wzory skróconego mnożenia

Wzory skróconego mnożenia

Wzory skróconego mnożenia: a) kwadrat sumy b) kwadrat różnicy c) różnica kwadratów d) ...

ZAMAWIAMCena brutto:69.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Wzory skróconego mnożenia

Wzory skróconego mnożenia

Wzory skróconego mnożenia: a) kwadrat sumy b) kwadrat różnicy c) różnica kwadratów d) ...

ZAMAWIAMCena brutto:36.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Własności funkcji liniowej

Własności funkcji liniowej

Własności funkcji liniowej: funkcja postaci y = ax zawsze przechodzi przez początek układu współrzędnych dwie proste są równoległe gdy ich współczynniki kierunkowe są sobie równe dwie proste są...

ZAMAWIAMCena brutto:99.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Własności funkcji liniowej

Własności funkcji liniowej

Własności funkcji liniowej: funkcja postaci y = ax zawsze przechodzi przez początek układu współrzędnych dwie proste są równoległe gdy ich współczynniki kierunkowe są sobie równe dwie proste są...

ZAMAWIAMCena brutto:79.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Własności funkcji liniowej

Własności funkcji liniowej

Własności funkcji liniowej: funkcja postaci y = ax zawsze przechodzi przez początek układu współrzędnych dwie proste są równoległe gdy ich współczynniki kierunkowe są sobie równe dwie proste są...

ZAMAWIAMCena brutto:69.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Własności funkcji liniowej

Własności funkcji liniowej

Własności funkcji liniowej: funkcja postaci y = ax zawsze przechodzi przez początek układu współrzędnych dwie proste są równoległe gdy ich współczynniki kierunkowe są sobie równe dwie proste są...

ZAMAWIAMCena brutto:36.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Własności funkcji trygonometrycznych zmiennej rzeczywistej

Własności funkcji trygonometrycznych zmiennej rzeczywistej

Właściwości funkcji trygonometrycznych zmiennej rzeczywistej: a) f(x) = sin x b) f(x) = cos x c) f(x) = tg x...

ZAMAWIAMCena brutto:99.00PLN