Treść
 

MATEMATYKA

 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Współrzędne punktu i wektora

Współrzędne punktu i wektora

WSPÓŁRZĘDNE PUNKTU przedstawione za pomocą rysunków oraz wzorów:a) określenie położenia punktu ? na osi, na płaszczyźnie, w przestrzeni b) ...

ZAMAWIAMCena brutto:79.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Współrzędne punktu i wektora

Współrzędne punktu i wektora

WSPÓŁRZĘDNE PUNKTU przedstawione za pomocą rysunków oraz wzorów:a) określenie położenia punktu ? na osi, na płaszczyźnie, w przestrzeni b) ...

ZAMAWIAMCena brutto:69.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Współrzędne punktu i wektora

Współrzędne punktu i wektora

WSPÓŁRZĘDNE PUNKTU przedstawione za pomocą rysunków oraz wzorów:a) określenie położenia punktu ? na osi, na płaszczyźnie, w przestrzeni b) ...

ZAMAWIAMCena brutto:36.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Wzory skróconego mnożenia

Wzory skróconego mnożenia

Wzory skróconego mnożenia: a) kwadrat sumy b) kwadrat różnicy c) różnica kwadratów d) ...

ZAMAWIAMCena brutto:99.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Wzory skróconego mnożenia

Wzory skróconego mnożenia

Wzory skróconego mnożenia: a) kwadrat sumy b) kwadrat różnicy c) różnica kwadratów d) ...

ZAMAWIAMCena brutto:79.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Wzory skróconego mnożenia

Wzory skróconego mnożenia

Wzory skróconego mnożenia: a) kwadrat sumy b) kwadrat różnicy c) różnica kwadratów d) ...

ZAMAWIAMCena brutto:69.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Wzory skróconego mnożenia

Wzory skróconego mnożenia

Wzory skróconego mnożenia: a) kwadrat sumy b) kwadrat różnicy c) różnica kwadratów d) ...

ZAMAWIAMCena brutto:36.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Własności funkcji liniowej

Własności funkcji liniowej

Własności funkcji liniowej: funkcja postaci y = ax zawsze przechodzi przez początek układu współrzędnych dwie proste są równoległe gdy ich współczynniki kierunkowe są sobie równe dwie proste są...

ZAMAWIAMCena brutto:99.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Własności funkcji liniowej

Własności funkcji liniowej

Własności funkcji liniowej: funkcja postaci y = ax zawsze przechodzi przez początek układu współrzędnych dwie proste są równoległe gdy ich współczynniki kierunkowe są sobie równe dwie proste są...

ZAMAWIAMCena brutto:79.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Własności funkcji liniowej

Własności funkcji liniowej

Własności funkcji liniowej: funkcja postaci y = ax zawsze przechodzi przez początek układu współrzędnych dwie proste są równoległe gdy ich współczynniki kierunkowe są sobie równe dwie proste są...

ZAMAWIAMCena brutto:69.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Własności funkcji liniowej

Własności funkcji liniowej

Własności funkcji liniowej: funkcja postaci y = ax zawsze przechodzi przez początek układu współrzędnych dwie proste są równoległe gdy ich współczynniki kierunkowe są sobie równe dwie proste są...

ZAMAWIAMCena brutto:36.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Własności funkcji trygonometrycznych zmiennej rzeczywistej

Własności funkcji trygonometrycznych zmiennej rzeczywistej

Właściwości funkcji trygonometrycznych zmiennej rzeczywistej: a) f(x) = sin x b) f(x) = cos x c) f(x) = tg x...

ZAMAWIAMCena brutto:99.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Własności funkcji trygonometrycznych zmiennej rzeczywistej

Własności funkcji trygonometrycznych zmiennej rzeczywistej

Właściwości funkcji trygonometrycznych zmiennej rzeczywistej: a) f(x) = sin x b) f(x) = cos x c) f(x) = tg x...

ZAMAWIAMCena brutto:79.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Własności funkcji trygonometrycznych zmiennej rzeczywistej

Własności funkcji trygonometrycznych zmiennej rzeczywistej

Właściwości funkcji trygonometrycznych zmiennej rzeczywistej: a) f(x) = sin x b) f(x) = cos x c) f(x) = tg x...

ZAMAWIAMCena brutto:69.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Własności funkcji trygonometrycznych zmiennej rzeczywistej

Własności funkcji trygonometrycznych zmiennej rzeczywistej

Właściwości funkcji trygonometrycznych zmiennej rzeczywistej: a) f(x) = sin x b) f(x) = cos x c) f(x) = tg x...

ZAMAWIAMCena brutto:36.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Zbiory - pojęcia i defincje

Zbiory - pojęcia i defincje

Pojęcia i definicję: a) wyjaśnienia pojęć związanych ze zbiorami np.: zbiór pusty, zbiór liczbowy ograniczony b) działania na zbiorach...

ZAMAWIAMCena brutto:99.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Zbiory - pojęcia i defincje

Zbiory - pojęcia i defincje

Pojęcia i definicję: a) wyjaśnienia pojęć związanych ze zbiorami np.: zbiór pusty, zbiór liczbowy ograniczony b) działania na zbiorach...

ZAMAWIAMCena brutto:79.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Zbiory - pojęcia i defincje

Zbiory - pojęcia i defincje

Pojęcia i definicję: a) wyjaśnienia pojęć związanych ze zbiorami np.: zbiór pusty, zbiór liczbowy ograniczony b) działania na zbiorach...

ZAMAWIAMCena brutto:69.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Zbiory - pojęcia i defincje

Zbiory - pojęcia i defincje

Pojęcia i definicję: a) wyjaśnienia pojęć związanych ze zbiorami np.: zbiór pusty, zbiór liczbowy ograniczony b) działania na zbiorach...

ZAMAWIAMCena brutto:36.00PLN
 
Stron:« Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10