Treść
 

MATEMATYKA

 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Funkcja i jej własności

Funkcja i jej własności

Własności funkcji: a) dziedzina b) przeciwdziedzina c) zbiór wartości d) argumenty...

ZAMAWIAMCena brutto:36.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Funkcja kwadratowa

Funkcja kwadratowa

Wyjaśnienie pojęcia funkcja kwadratowa Postacie funkcji kwadratowej ? ogólna, kanoniczna, iloczynowa Przykładowe wykresy funkcji kwadratowej z różną liczbą miejsc zerowych ( jednym, dwóch lub brak) ...

ZAMAWIAMCena brutto:99.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Funkcja kwadratowa

Funkcja kwadratowa

Wyjaśnienie pojęcia funkcja kwadratowa Postacie funkcji kwadratowej ? ogólna, kanoniczna, iloczynowa Przykładowe wykresy funkcji kwadratowej z różną liczbą miejsc zerowych ( jednym, dwóch lub brak) ...

ZAMAWIAMCena brutto:79.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Funkcja kwadratowa

Funkcja kwadratowa

Wyjaśnienie pojęcia funkcja kwadratowa Postacie funkcji kwadratowej ? ogólna, kanoniczna, iloczynowa Przykładowe wykresy funkcji kwadratowej z różną liczbą miejsc zerowych ( jednym, dwóch lub brak) ...

ZAMAWIAMCena brutto:69.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Funkcja kwadratowa

Funkcja kwadratowa

Wyjaśnienie pojęcia funkcja kwadratowa Postacie funkcji kwadratowej ? ogólna, kanoniczna, iloczynowa Przykładowe wykresy funkcji kwadratowej z różną liczbą miejsc zerowych ( jednym, dwóch lub brak) ...

ZAMAWIAMCena brutto:36.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Funkcja liniowa

Funkcja liniowa

FUNKCJA LINIOWA y = ax + b współczynnik kierunkowy a decyduje o kącie nachylenia prostej do osi OX Współczynnik przesunięcia b decyduje o przesunięciu prostej o wektor [O,...

ZAMAWIAMCena brutto:99.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Funkcja liniowa

Funkcja liniowa

FUNKCJA LINIOWA y = ax + b współczynnik kierunkowy a decyduje o kącie nachylenia prostej do osi OX Współczynnik przesunięcia b decyduje o przesunięciu prostej o wektor [O,...

ZAMAWIAMCena brutto:79.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Funkcja liniowa

Funkcja liniowa

FUNKCJA LINIOWA y = ax + b współczynnik kierunkowy a decyduje o kącie nachylenia prostej do osi OX Współczynnik przesunięcia b decyduje o przesunięciu prostej o wektor [O,...

ZAMAWIAMCena brutto:69.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Funkcja liniowa

Funkcja liniowa

FUNKCJA LINIOWA y = ax + b współczynnik kierunkowy a decyduje o kącie nachylenia prostej do osi OX Współczynnik przesunięcia b decyduje o przesunięciu prostej o wektor [O,...

ZAMAWIAMCena brutto:36.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Funkcja wykładnicza i logarytmiczna

Funkcja wykładnicza i logarytmiczna

Funkcja wykładnicza Funkcja logarytmiczna Każda z powyższych funkcji została opisana i przedstawiona za pomocą przykładowego wykresu funkcji. Format: planszy 70 cm x 100 cm. Oprawa : klasyczna...

ZAMAWIAMCena brutto:99.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Funkcja wykładnicza i logarytmiczna

Funkcja wykładnicza i logarytmiczna

Funkcja wykładnicza Funkcja logarytmiczna Każda z powyższych funkcji została opisana i przedstawiona za pomocą przykładowego wykresu funkcji. Format: planszy 70 cm x 100 cm. Oprawa : klasyczna...

ZAMAWIAMCena brutto:79.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Funkcja wykładnicza i logarytmiczna

Funkcja wykładnicza i logarytmiczna

Funkcja wykładnicza Funkcja logarytmiczna Każda z powyższych funkcji została opisana i przedstawiona za pomocą przykładowego wykresu funkcji. Format: planszy 70 cm x 100 cm. Oprawa : klasyczna...

ZAMAWIAMCena brutto:69.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Funkcja wykładnicza i logarytmiczna

Funkcja wykładnicza i logarytmiczna

Funkcja wykładnicza Funkcja logarytmiczna Każda z powyższych funkcji została opisana i przedstawiona za pomocą przykładowego wykresu funkcji. Format: planszy 70 cm x 100 cm. Oprawa : klasyczna...

ZAMAWIAMCena brutto:36.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Funkcje trygonometryczne

Funkcje trygonometryczne

Funkcja trygonometryczna: a) w trójkącie prostokątnym b) dowolnego kąta Znajdują się na niej również wytłumaczone pojęcia takie jak:...

ZAMAWIAMCena brutto:99.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Funkcje trygonometryczne

Funkcje trygonometryczne

Plansza oprawiona jest w półwałki drewniane w systemie tzw. WDS...

ZAMAWIAMCena brutto:79.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Funkcje trygonometryczne

Funkcje trygonometryczne

Funkcja trygonometryczna: a) w trójkącie prostokątnym b) dowolnego kąta Znajdują się na niej również wytłumaczone pojęcia takie jak:...

ZAMAWIAMCena brutto:69.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Funkcje trygonometryczne

Funkcje trygonometryczne

Funkcja trygonometryczna: a) w trójkącie prostokątnym b) dowolnego kąta Znajdują się na niej również wytłumaczone pojęcia takie jak:...

ZAMAWIAMCena brutto:36.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze duży format

Funkcje trygonometryczne

Funkcje trygonometryczne

Funkcje trygonometryczne

ZAMAWIAMCena brutto:259.00PLN
 

MATEMATYKA»Zestawy plansz

Geometria IV-VI cz.I

Geometria IV-VI cz.I

Geometria IV-VI cz.I

ZAMAWIAMCena brutto:473.55PLN
 

MATEMATYKA»Plansze duży format

Geometria cz. I 100 x 140 cm SE83

Geometria cz. I 100 x 140 cm SE83

Geometria cz. I 100 x 140 cm

ZAMAWIAMCena brutto:249.00PLN