Treść
 

MATEMATYKA

 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Rodzaje kątów płaskich

Rodzaje kątów płaskich

Wyjaśnienie co to jest kąt płaski Jednostki miary kąta płaskiego: miara stopniowa, miara łukowa, miara gradusowi Rodzaje kątów płaskich, np.: kąt pełny, kąt półpełny, kąt prosty, kat zerowy, kąt...

ZAMAWIAMCena brutto:79.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Rodzaje kątów płaskich

Rodzaje kątów płaskich

Wyjaśnienie co to jest kąt płaski Jednostki miary kąta płaskiego: miara stopniowa, miara łukowa, miara gradusowi Rodzaje kątów płaskich, np.: kąt pełny, kąt półpełny, kąt prosty, kat zerowy, kąt...

ZAMAWIAMCena brutto:69.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Rodzaje kątów płaskich

Rodzaje kątów płaskich

Wyjaśnienie co to jest kąt płaski Jednostki miary kąta płaskiego: miara stopniowa, miara łukowa, miara gradusowi Rodzaje kątów płaskich, np.: kąt pełny, kąt półpełny, kąt prosty, kat zerowy, kąt...

ZAMAWIAMCena brutto:36.00PLN
 

MATEMATYKA»Zestawy plansz

Siatki brył i figury płaskie

Siatki brył i figury płaskie

Siatki brył i figury płaskie

ZAMAWIAMCena brutto:345.63PLN
 

MATEMATYKA»Zestawy plansz

Siatki brył ifigur geometrycznych

Siatki brył ifigur geometrycznych

Siatki brył ifigur geometrycznych

ZAMAWIAMCena brutto:469.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze duży format

Tabliczka mnożenia

Tabliczka mnożenia

Tabliczka mnożenia

ZAMAWIAMCena brutto:257.07PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Trójkąty

Trójkąty

Podział trójkątów ze względu: a) na boki: różnoboczny, równoboczny, równoramienny b) na kąty: ostrokątny, prostokątny, rozwartokątny ...

ZAMAWIAMCena brutto:99.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Trójkąty

Trójkąty

Podział trójkątów ze względu: a) na boki: różnoboczny, równoboczny, równoramienny b) na kąty: ostrokątny, prostokątny, rozwartokątny ...

ZAMAWIAMCena brutto:79.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Trójkąty

Trójkąty

Podział trójkątów ze względu: a) na boki: różnoboczny, równoboczny, równoramienny b) na kąty: ostrokątny, prostokątny, rozwartokątny ...

ZAMAWIAMCena brutto:69.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Trójkąty

Trójkąty

Podział trójkątów ze względu: a) na boki: różnoboczny, równoboczny, równoramienny b) na kąty: ostrokątny, prostokątny, rozwartokątny ...

ZAMAWIAMCena brutto:36.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Twierdzenie Pitagorasa

Twierdzenie Pitagorasa

Twierdzenie pitagorasa ? w dowolnym trójkącie prostokątnym suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi przeciwprostokątnej tego trójkąta. Rozmiar planszy po rozwinięciu: 70...

ZAMAWIAMCena brutto:99.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Twierdzenie Pitagorasa

Twierdzenie Pitagorasa

Plansza oprawiona jest w półwałki drewniane w systemie tzw. WDS...

ZAMAWIAMCena brutto:79.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Twierdzenie Pitagorasa

Twierdzenie Pitagorasa

Twierdzenie pitagorasa ? w dowolnym trójkącie prostokątnym suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi przeciwprostokątnej tego trójkąta. Rozmiar planszy po rozwinięciu: 70...

ZAMAWIAMCena brutto:69.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Twierdzenie Pitagorasa

Twierdzenie Pitagorasa

Twierdzenie pitagorasa ? w dowolnym trójkącie prostokątnym suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi przeciwprostokątnej tego trójkąta. Rozmiar planszy po rozwinięciu: 70...

ZAMAWIAMCena brutto:36.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze duży format

Ułamki cz. I i II 100 x140 cm SE58

Ułamki cz. I i II 100 x140 cm SE58

Ułamki cz. I i II 100 x140 cm

ZAMAWIAMCena brutto:269.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Wielościany foremne

Wielościany foremne

Wielościan foremny ? wielościan wypukły, którego wszystkie ściany są przystającymi wielokątami foremnymi i każdy jego wierzchołek jest końcem tej samej liczby krawędzi wielościanu. Rodzaje...

ZAMAWIAMCena brutto:99.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Wielościany foremne

Wielościany foremne

Wielościan foremny ? wielościan wypukły, którego wszystkie ściany są przystającymi wielokątami foremnymi i każdy jego wierzchołek jest końcem tej samej liczby krawędzi wielościanu. Rodzaje...

ZAMAWIAMCena brutto:79.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Wielościany foremne

Wielościany foremne

Wielościan foremny ? wielościan wypukły, którego wszystkie ściany są przystającymi wielokątami foremnymi i każdy jego wierzchołek jest końcem tej samej liczby krawędzi wielościanu. Rodzaje...

ZAMAWIAMCena brutto:69.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Wielościany foremne

Wielościany foremne

Wielościan foremny ? wielościan wypukły, którego wszystkie ściany są przystającymi wielokątami foremnymi i każdy jego wierzchołek jest końcem tej samej liczby krawędzi wielościanu. Rodzaje...

ZAMAWIAMCena brutto:36.00PLN
 

MATEMATYKA»Plansze ścienne

Współrzędne punktu i wektora

Współrzędne punktu i wektora

WSPÓŁRZĘDNE PUNKTU przedstawione za pomocą rysunków oraz wzorów:a) określenie położenia punktu ? na osi, na płaszczyźnie, w przestrzeni b) ...

ZAMAWIAMCena brutto:99.00PLN