Treść
 

CHEMIA

 

FIZYKA I ASTRONOMIA»Plansze ścienne|CHEMIA»Plansze ścienne

Elektroujemność Paulinga

Elektroujemność Paulinga

a) skale elektroujemności według Paulinga b) pojęcia: elektroujemnymi, elektrododatnimi c) elektroujemność a rodzaj wiązania: - wiązanie jonowe - wiązanie kowalencyjne - wiązanie...

ZAMAWIAMCena brutto:36.00PLN
 

CHEMIA»Portrety do wyboru

Ernest Rutherford

Ernest Rutherford

Ernest Rutherford - twórca podstaw nauki o promieniotwórczości. Nobel w dziedzinie chemii (1908). Stworzył planetarny modelu atomu (1911) oraz teorię rozpadu. Udowodnił niepodzielność i istnienie jądra atomu. Przeprowadził sztuczną reakcję jądrową (1919). Wykazał falową naturę promieniowania. Odkrył emanację toru (pierwszy przypadek przemiany jednego pierwiastka w drugi).

ZAMAWIAMCena brutto:29.00PLN
 

CHEMIA»Foliogramy chemia

FOLIOGRAMY CHEMIA ORGANICZNA

FOLIOGRAMY CHEMIA ORGANICZNA

17 szt.

ZAMAWIAMCena brutto:329.00PLN
 

CHEMIA»Foliogramy chemia

FOLIOGRAMY PODSTAWY OBLICZEŃ CHEMICZNYCH

FOLIOGRAMY PODSTAWY OBLICZEŃ CHEMICZNYCH

6 szt.

ZAMAWIAMCena brutto:159.00PLN
 

CHEMIA»Foliogramy chemia

FOLIOGRAMY PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ - Chemia

FOLIOGRAMY PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ - Chemia

14 szt.

ZAMAWIAMCena brutto:259.00PLN
 

CHEMIA»Foliogramy chemia

FOLIOGRAMY REAKCJE CHEMICZNE

FOLIOGRAMY REAKCJE CHEMICZNE

7 szt.

ZAMAWIAMCena brutto:179.00PLN
 

CHEMIA»Portrety do wyboru

Fryderyk Joliot

Fryderyk Joliot

Frederic Joliot-Curie - asystent Marii Skłodowskiej-Curie. W 1926 r. poślubił jej córkę, Irenę. Za odkrycie zjawiska promieniotwórczości sztucznej w 1935 r. otrzymali wspólnie Nagrodę Nobla. Opisał możliwości jądrowej reakcji łańcuchowej, pracował nad kontrolowaną reakcją nuklearną. Kierował budową pierwszego w Europie Zach. reaktora atomowego. Od 1951 przewodniczący Światowej Rady Pokoju.

ZAMAWIAMCena brutto:29.00PLN
 

CHEMIA»Portrety do wyboru

Ignacy Mościcki

Ignacy Mościcki

Ignacy Mościcki - chemik, wynalazca, technolog... gotowy oddać życie za ojczyznę w samobójczym zamachu. Jeden z ojców chemii przemysłowej w Polsce. Opracował przemysłową metodę wytwarzania kwasu azotowego (V) z powietrza. Zredagował ponad 60 prac naukowych, był autorem 40 patentów, które po wyborze na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przekazał na własność krajowi.

ZAMAWIAMCena brutto:29.00PLN
 

CHEMIA»Portrety do wyboru

Ignacy Łukasiewicz

Ignacy Łukasiewicz

Ignacy Łukasiewicz - wynalazca, przemysłowiec, farmaceuta, odkrywca, patriota, społecznik, skromny, pracowity, konspirował przeciw zaborcom. Jako pierwszy (1852) wydzielił naftę z surowej ropy. Wkrótce witrynę apteki, gdzie pracował, rozświetliła lampa naftowa jego pomysłu. W Bóbrce k/ Krosna założył pierwszą, czynną do dziś ?kopalnię?, a w 1856 roku pierwszą na świecie rafinerię ropy naftowej.

ZAMAWIAMCena brutto:29.00PLN
 

CHEMIA»Portrety do wyboru

Irena Joliot - Curie

Irena Joliot - Curie

Irena Joliot-Curie - córka M. Skłodowskiej-Curie. Uwieczniła zjawisko tworzenia się par elektron-pozyton. W 1935 r. za odkrycie promieniotwórczości sztucznej, (wraz z mężem) otrzymała Nagrodę Nobla. Profesor Sorbony (1937). Od 1946 r. kierowała Instytutem Radowym. Badała wpływ neutronów na jądro uranu ? podwaliny dla późniejszych prac nad rozszczepienia jądra. Oficer Legii Honorowej. Zmarła na białaczkę.

ZAMAWIAMCena brutto:29.00PLN
 

CHEMIA»Portrety do wyboru

John Dalton

John Dalton

John Dalton - jest twórcą najbardziej płodnej w historii chemii teorii, zakładającej, że materia zbudowana jest z cząsteczek i na jej podbudowie ogłosił prawo stosunków wielokrotnych. Twierdził, iż małżeństwo to luksus i pozostał kawalerem, oddając się bez reszty badaniom naukowym w wielu dziedzinach. Uczony nie odróżniał barw, co opisał jako wadę wzroku znaną do dziś jako daltonizm.

ZAMAWIAMCena brutto:29.00PLN
 

CHEMIA»Portrety do wyboru

Justus von Liebig

Justus von Liebig

Justus von Liebig - chemik niemiecki, uczeń Gay - Lussaca. Udoskonalił technikę laboratoryjną - szczególnie metodę analizy chemicznej. Przeprowadził syntezę wielu związków chemicznych. Wykazał, iż rośliny potrzebują do rozwoju określonych pierwiastków chemicznych - azotu, fosforu i potasu. Propagował stosowanie nawozów mineralnych, co miało epokowe znaczenie dla rolnictwa.

ZAMAWIAMCena brutto:29.00PLN
 

CHEMIA»Portrety do wyboru

Jędrzej Śniadecki

Jędrzej Śniadecki

Jędrzej Śniadecki - jeden z najwszechstronniejszych umysłów Oświecenia - zwany Ojcem polskiej chemii. Przyrodnik, filozof, pedagog i lekarz, któremu zawdzięczamy polskie nazwy znanych wówczas pierwiastków. Autor pierwszego polskiego podręcznika do chemii: Początki chemii. Wprowadził pojęcie przemiany materii. Krzewiciel higieny, dietetyki oraz sportu.

ZAMAWIAMCena brutto:29.00PLN
 

CHEMIA»Portrety do wyboru

Jöns Jacob Berzelius

Jöns Jacob Berzelius

Jöns Jacob Berzelius - chemik, analityk i mineralog szwedzki. Twórca terminologii chemicznej. Doświadczalnie potwierdzał teorię atomistyczną Daltona. W 1807 r. wprowadził podział substancji na organiczne i nieorganiczne oraz stosowany do dziś, sposób zapisu symboli pierwiastków chemicznych. Ugruntował doświadczalnie prawo stałości składu oraz wyznaczanie mas równoważnikowych.

ZAMAWIAMCena brutto:29.00PLN
 

CHEMIA»Portrety do wyboru

Karol Olszewski

Karol Olszewski

Karol Olszewski - w 1863 r. aresztowany, aby nie wziął udziału w powstaniu. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badał zachowanie gazów w różnych temperaturach. Po raz pierwszym wraz z Z. Wróblewskim skroplili tlen i azot. Określił ciśnienie i temperaturę skroplenia wodoru, zestalił argon i CO2. Autorytet w dziedzinie kriogeniki i posiadacz ówczesnego światowego rekordu /-225°C/ niskiej temperatury.

ZAMAWIAMCena brutto:29.00PLN
 

CHEMIA»Portrety do wyboru

Kazimierz Funk

Kazimierz Funk

Kazimierz Funk - po ukończeniu Gimnazjum wyjechał z Polski. Studia ukończył w Szwajcarii, gdzie się doktoryzował. W następnych latach pracował w Instytucie Pasteura w Paryżu. W 1912 r. wprowadził termin: witamina i wyodrębnił z otrąb ryżowych witaminę B1. W latach 1923 ? 1928 pracował w Polsce kierując oddziałem biochemii Państwowego Zakładu Higieny i prowadził prace nad wyizolowaniem insuliny.

ZAMAWIAMCena brutto:29.00PLN
 

CHEMIA»Modele chemiczne

Klasowy zestaw atomów do budowy cząsteczek z tablicą "Empirio"

Klasowy zestaw atomów do budowy cząsteczek  z tablicą "Empirio"

Klasowy zestaw atomów do budowy cząsteczek wraz z tablicą umożliwia przedstawienie struktury molekularnej, chemicznej, wiązań ...

ZAMAWIAMCena brutto:1268.13PLN
 

CHEMIA»Szkło laboratoryjne|CHEMIA»Wyposażenie laboratorium

Kolba stożkowa szeroka szyja 00300 ml CHEML088

Kolba stożkowa szeroka szyja 00300 ml  CHEML088

Kolba stożkowa szeroka szyja, poj: 300 ml, wykonana ze szkła borokrzem.

ZAMAWIAMCena brutto:10.49PLN
 

CHEMIA»Szkło laboratoryjne|CHEMIA»Wyposażenie laboratorium

Kolba stożkowa wąska szyja 00050 ml CHEML086

Kolba stożkowa wąska szyja 00050 ml   CHEML086

Kolba stożkowa wąska szyja, poj: 50 ml, wykonana ze szkła borokrzem.

ZAMAWIAMCena brutto:5.69PLN
 

CHEMIA»Szkło laboratoryjne|CHEMIA»Wyposażenie laboratorium

Kolba stożkowa wąska szyja 00250 ml CHEML035

Kolba stożkowa wąska szyja 00250 ml  CHEML035

Kolba stożkowa wąska szyja pojemność: 250 ml.

ZAMAWIAMCena brutto:7.39PLN