Treść
 

P.O.»Zestawy plansz

Pierwsza pomoc - wiedza, która ratuje życie

Koszyk

Ilość:
mój koszyk
Cena brutto:226.32PLN
drukuj drukuj dane produktu
Zestaw na pewno będzie cennym elementem lekcji podnoszącym efektywność nauczania i przyswajaniawiedzy, która w dzisiejszym świecie staje się coraz częściej potrzebna. Znajdziemy więc informacje podstawowe tj. numery służb ratowniczych, schemat wzywania pomocy, wyposażenie apteczkipierwszej pomocy, a także informacje omawiające urazy, zasady postępowania w miejscuwypadku oraz podstawowe sposoby reanimacji.Cel pomocy: wdrażanie do potrzebyznajomości numerów alarmowych,zapoznanie z elementarnymi zasadami udzielania pierwszej pomocy,kształtowanie właściwej postawy w sytuacji zagrożenia,wdrażanie do niesienia pomocy potrzebującym.    Dwie plansze pt. " Uczniowski dekalog bezpieczeństwa" do wykorzystaniajako pomoc dydaktyczna na lekcjach lub jako element wystroju świetlic, holiszkolnych. Treści dotyczące zachowań obniżających i podnoszących stopieńbezpieczeństwa własnego i innych są ukazane w atrakcyjnej, żartobliwejformie obejmując różne aspekty życia w szkole, domu i na podwórku.Celpomocy:kształtowanie umiejętności przewidywania skutków niewłaściwych zachowań,wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych,kształtowanie nawyków i postaw podnoszących bezpieczeństwo własne i innych,podniesienie świadomoścint. istniejących zagrożeń,wdrażanie doprzestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących w miejscu pobytu. >>Ilustracjaprzykładowa planszy<< Pakietzawiera: Zestaw składa się z 10 plansz opisujących zasady postępowania w stosunku do osób poszkodowanych w wyniku różnych wypadków. Treści są przekazywane w różnych formach: tekst, ilustracja, schemat.