Treść
 

INFORMATYKA»Plansze interaktywne

Informatyka. Plansze interaktywne 2.0 dla Szkoły Gimnazialnej

Koszyk

Ilość:
mój koszyk
Cena brutto:195.00PLN
drukuj drukuj dane produktu
Plansze interaktywne 2.0.Gimnazjum CD-ROM, licencja 1-stanowiskowa Typ: Publikacja pomocnicza Nośnik: płyta CD Numer wydania: I Rok wydania: 2009 Plansze interaktywne z informatyki dla gimnazjum to program komputerowy składający się z kilkudziesięciu plansz interaktywnych. Zawarte w nim treści edukacyjne zostały przygotowane zgodnie z podstawą programową do nauczania informatyki w gimnazjum. Materiał podzielono na następujące działy tematyczne: - "Komputer kiedyś i dzisiaj", - "Z czego składa się komputer", - "Komputer a prawo", - "System operacyjny a dane w komputerze", - "Bezpieczny komputer", - "Sieci komputerowe", - "Internet", - "Wyszukiwanie informacji", - "Komunikacja w sieci", - "Język HTML i budowa stron WWW", - "Tworzenie dokumentów tekstowych", - "Arkusze kalkulacyjne", - "Bazy danych", - "Grafika komputerowa", - "Multimedia w komputerze", - "Algorytmy i symulacje komputerowe". Plansze składają się z animacji, dźwiękowych komentarzy oraz z testów. Towarzyszą im także dodatkowe narzędzia multimedialne. Dopisywanie komentarzy, możliwość podkreślania wybranych treści oraz zaznaczania lub zakrywania dowolnych elementów znajdujących się na planszy, umożliwia nauczycielowi przeprowadzenie ciekawej i interaktywnej lekcji. Do pakietu dołączony jest opis poszczególnych tematów lekcji, przy których plansza może stanowić pomoc dla nauczyciela. Narzędzie testowe, zawiera około 150 pytań jednokrotnego wyboru i pozwala na jednoczesne rozwiązywanie testu przez całą klasę. Program jest przeznaczony przede wszystkim do użytku w szkole, gdzie może stanowić ciekawą pomoc dydaktyczną dla nauczycieli do przeprowadzenia zajęć lekcyjnych. Zalecane jest wyświetlanie programu poprzez rzutnik multimedialny, a korzystanie z programu w połączeniu z tablicą interaktywną dodatkowo wzbogaca lekcję.