Treść
 

GODZ.WYCHOWAWCZA»Filmy DVD|PRZEDMIOTY ZAWODOWE»Filmy

ABC przedsiębiorczości (6 filmów) SYN005

Koszyk

Ilość:
mój koszyk
Cena brutto:1044.77PLN
drukuj drukuj dane produktu
ABC Przedsiębiorczości (6 filmów) Zdjęcia do filmu zrealizowano w Polsce i za granicą. Urozmaiceniem są ciekawe animacje oraz zdjęcia archiwalne. W roli prezentera wystąpił niezwykle sugestywny Mariusz Max Kolonko. Obejrzyj cykl filmów „ABC przedsiębiorczości”. Dowiesz się, jak mądrze wpływać na swój los. Los uczestnika gospodarki. Zawartość pakietu: Obserwuję gospodarkę światową Korzyści z międzynarodowej wymiany towarów Międzynarodowe organizacje gospodarcze Międzynarodowe instytucje finansowe Unia Europejska Euro - cele wprowadzenia wspólnej waluty Znaczenie Euro dla gospodarki światowej Globalizacja – jesteś za czy przeciw. Jak gospodaruje moje państwo Krótka historia państwowości Podstawowe zadania państwa: obronność, porządek wewnętrzny, służba zdrowia, oświata, reprezentacja zewnętrzna… Państwo w grze rynkowej: zadania rządu i banku centralnego w stymulowaniu gospodarki Formy oddziaływania Państwa na gospodarkę Budżet państwa: formy zbierania podatków, działalność Skarbu Państwa, tryb uchwalania budżetu Poglądy liberałów i etatystów Budżety samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich Mierniki rozwoju gospodarczego Pieniądz w gospodarce Od muszelki do karty płatniczej – historia pieniądza w pigułce Cechy i funkcje pieniądza Wpływ podaży pieniądza na gospodarkę, Rola NBP w obronie wartości krajowej waluty Krwiobieg gospodarki – znaczenie procesu alokacji kapitału w gospodarce, znaczenie instytucji finansowych (banków i giełdy), opis funkcjonowania systemu bankowego i giełdy, produkcja pieniędzy. Inwestuję własne pieniądze – różne formy inwestowania Jestem aktywny na rynku pracy Rynek pracy Źródła bezrobocia Znaczenie mobilności zawodowej w skali kraju i w skali Unii Europejskiej Formy zatrudnienia Czy istnieje idealny pracodawca? (wady i zalety zatrudnienia się w sektorze prywatnym i publicznym, w korporacji i małej firmie) Poszukiwanie pracy Jak najbezpieczniej podjąć pracę za granicą? (informacja o warunkach na zagranicznych rynkach pracy, poszukiwane zawody, zagrożenia, korzyści) Praca w instytucjach Unii Europejskiej Przedsiębiorstwo od podszewki Znaczenie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Małe i duże przedsiębiorstwa (ich znaczenie) Struktura dużego przedsiębiorstwa. Praca – specyficzny zasób Konflikty społeczne, związki zawodowe, kodeks pracy, osłona socjalna pracowników Różnice w predyspozycjach do pracy na różnych stanowiskach. Czy nadaję się na menedżera? (cechy menedżera, jego zadania w przedsiębiorstwie, motywacja pracowników) Rozumiem prawa rynku Definicja rynku Prawo podaży i popytu, cena równowagi Rodzaje rynku (konkurencja doskonała, monopol, oligopol, konkurencja monopolistyczna) Ochrona rynku Systemy rynkowe na tle doświadczeń PRL